TỰ GIỚI THIỆU

Giảng dạy trực tiếp đứng lớp tại trường THPT. Kinh nghiệm giảng dạy hơn 3 năm. Chuyên môn: Hóa học. Hiện tại đang theo học lớp Cao học