TỰ GIỚI THIỆU

·         2012 - 2016: Gia sư Văn cho học sinh lớp 10, 11,12

và dạy kèm tiểu học lớp 2 và lớp 4

Phương pháp thảo luận , tích hợp coi trọng hoạt động của học sinh