TỰ GIỚI THIỆU

- Dạy kèm tiếng Pháp giao tiếp + ngữ pháp sơ cấp (1 tháng) cho nữ nhân viên Victoria Cần Thơ.