TỰ GIỚI THIỆU

Tôi đã có 4 năm kinh nghiệm làm gia sư tại nhà với các lớp 8, 9, 10, 11, 12. Hiện nay tôi đã tốt nghiệp loại giỏi. Mong trung tâm tạo điều kiện.