TỰ GIỚI THIỆU

Tôi là Nguyễn Thị Kim Liên, 32 tuổi, hiện đang là giáo viên ở Mỹ Tho, tôi có 6 năm kinh nghiệm, chuyên môn của tôi là tiếng anh, học vị là thạc sỹ, tôi cần tìm lớp dạy thêm ( gia sư).