DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 12
◦ Mã Việc làm: 83563
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Lớp 12
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 25/06/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Ôn thi dai hoc tôt - Địa chỉ: Tô3- Thanh Tuyên-phu Li- Ha Nam - Môn dạy: Tiêng Anh 12

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 10641
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 04/03/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Dạy kèm ôn thi vào cấp 3 trường chuyên Biên Hoà thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam - Địa chỉ: Đường Trường Chinh Thành Phố Phủ Lý Tỉnh Hà Nam - Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9