DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Tiếng Anh - Đối tượng: Lớp 6
◦ Mã Việc làm: 171318
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 4
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 6
◦ Môn: Tiếng Anh
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 24/05/2017
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Bích Trì , Liêm Tuyền, Phủ Lý
- Môn dạy: Môn Toán Và Tiếng Anh Lớp 6 ,7

Dạy môn: Anh văn giao tiếp - Đối tượng: Ngoại ngữ
◦ Mã Việc làm: 12350
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Ngoại ngữ
◦ Môn: Anh văn giao tiếp
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 11/05/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp tốt - Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam - Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Luyện thi Đại học
◦ Mã Việc làm: 11994
◦ Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Luyện thi Đại học
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 24/04/2016
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Ôn thi đại học - Địa chỉ: Trần Thị Phúc Phủ Lý Hà Nam - Môn dạy: Toán 12