DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Các Môn Tiểu Học - Đối tượng: Lớp 1
◦ Mã Việc làm: 208122
◦ Địa điểm: Bến Lức - Long An
◦ Số buổi / tuần: 5
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 1
◦ Môn: Các Môn Tiểu Học
◦ Học phí: thoả thuận
◦ Ngày nhận lớp: 10/01/2018
Thông tin lớp:

- Địa chỉ: Ấp 6 Xã An Thạnh Bến Lức Long An
- Môn dạy: Lớp 1