DANH SÁCH LỚP ĐĂNG KÝ HỌC

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 11
◦ Mã Việc làm: 222269
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 11
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 1,000,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 17/07/2018
Thông tin lớp:

-yêu cầu: Giáo viên dạy từ 5 năm trở lên kinh nghiệm dạy Toán 11 và 12

-nơi dạy: Nguyễn Việt Hồng
-Học viên nam thời gian sx sau

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 8
◦ Mã Việc làm: 208136
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 2
◦ Lớp: Lớp 8
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 700,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 11/01/2018
Thông tin lớp:

Yêu cầu: giáo viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành

Nơi dạy: Hoàng Văn Thụ
Thời gian: tối 2,4 lúc 6h

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 208042
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 1,200,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 07/01/2018
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện thi chuyển cấp

- Địa chỉ: Hai Bà Trưng,Quận Ninh Kiều,TPCT 
Thời gian dự kiến: tối 2,3,4, t7, cn học sinh có thể học tối từ 7h30

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 8
◦ Mã Việc làm: 207058
◦ Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 3
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 8
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 1,200,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 15/11/2017
Thông tin lớp:

- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, chuyên toán
- Địa chỉ:  CMT8 An Thới Bình Thủy
- Môn dạy: Toán 8

Dạy môn: Toán học - Đối tượng: Lớp 9
◦ Mã Việc làm: 196509
◦ Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ
◦ Số buổi / tuần: 2
◦ Số học sinh: 1
◦ Lớp: Lớp 9
◦ Môn: Toán học
◦ Học phí: 1,200,000 đồng
◦ Ngày nhận lớp: 27/10/2017
Thông tin lớp:

Yêu cầu: giáo viên giỏi có kinh nghiệm dạy cho học sinh giỏi

Nơi dạy: Phường An Cư
Thời gian: tối 3,7 sắp xếp với học sinh