Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 24432
Họ tên:

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyên quán: Hoằng Hóa - Thanh Hoá
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 08/09/1991
Ngày đăng ký: 31/10/2016
Ngày cập nhật: 01/11/2016
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi công tác (học tập): Hoằng Trinh, hoằng Hóa, Thanh Hóa
Mức lương: từ 100000 đồng đến 300000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Tiếng Anh
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Hoằng Hóa - Thanh Hoá
Số lượt xem: 297