Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 24888
Họ tên:

Lê Thị Thanh Nga

Nguyên quán: Đức Phổ - Quãng Ngãi
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 26/01/1994
Ngày đăng ký: 25/11/2016
Ngày cập nhật: 02/07/2018
Hot Line: 0984733768 - Cô Thủy
Địa chỉ: Xóm 30, Thôn Phước Điền, Đức Phổ Quãng Ngãi
Nơi công tác (học tập): QUÃNG NGÃI
Mức lương: từ 50 đồng đến 120 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Toán học Các Môn Tiểu Học
Sinh học Tiếng Anh
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Luyện thi Đại học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Quận 12 - Sài Gòn Đức Phổ - Quãng Ngãi
Số lượt xem: 365