Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 24902
Họ tên:

Nguyễn Khương Tài

Nguyên quán: TP. Tây Ninh - Tây Ninh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/09/1992
Ngày đăng ký: 25/11/2016
Ngày cập nhật: 03/12/2016
Liên hệ: Nhấp vào đây xem Hướng dẫn lấy số điện thoại gia sư!
Địa chỉ: Hiệp Lễ , Hiệp Ninh, Tây Ninh
Nơi công tác (học tập): Đang cập nhật.
Mức lương: từ 20 đồng đến 30 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Toán học Hóa học
Các Môn Tiểu Học Chứng chỉ A Tin học
Chứng chỉ B Tin học
Lớp dạy:
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Tây Ninh - Tây Ninh Hòa Thành - Tây Ninh
Số lượt xem: 206