Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25152
Họ tên:

Nguyen Thi Dung

Nguyên quán: Anh Sơn - Nghệ An
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 10/07/1984
Ngày đăng ký: 08/12/2016
Ngày cập nhật: 08/12/2016
Liên hệ: Nhấp vào đây xem Hướng dẫn lấy số điện thoại gia sư!
Địa chỉ: Hem 116 Ngo Quyen Kontum
Nơi công tác (học tập): Kontum
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 3
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Anh Sơn - Nghệ An
Số lượt xem: 108