Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25262
Họ tên:

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyên quán: TP. Trà Vinh - Trà Vinh
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 18/03/1993
Ngày đăng ký: 13/12/2016
Ngày cập nhật: 14/12/2016
Liên hệ: Nhấp vào đây xem Hướng dẫn lấy số điện thoại gia sư!
Địa chỉ: Số 577, Đường Mậu Thân, Thành Phố Trà Vinh
Nơi công tác (học tập): Đại học Trà Vinh
Mức lương: từ 90 đồng đến 130 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Cử nhân Hóa học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Hóa học
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Trà Vinh - Trà Vinh
Số lượt xem: 214