Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25556
Họ tên:

Nguyễn Thi Long

Nguyên quán: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá
Giới tính: nữ
Ngày sinh: 12/10/1984
Ngày đăng ký: 05/01/2017
Ngày cập nhật: 05/01/2017
Liên hệ: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 378 Hải Thương Lan Ông
Nơi công tác (học tập): Tp thanh hoa
Mức lương: từ 50 đồng đến 800 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 3
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá
Số lượt xem: 94