Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 34265
Họ tên:

Phạm Tuấn Anh

Nguyên quán: Thuận An - Bình Dương
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1997
Ngày đăng ký: 15/09/2018
Ngày cập nhật: 05/11/2018
Hot Line: 0984733768 - Cô Thủy
Địa chỉ: 17b, Bình Đáng, Thuận An, Bình Dương
Nơi công tác (học tập): Đại học Ngân Hàng TP.HCM, University of Bolton, UK.
Mức lương: từ 100000 đồng đến 120000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Kinh doanh quốc tế   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Hóa học Tiếng Anh
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Thuận An - Bình Dương
Số lượt xem: 140