Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 7 tại TX. Đông Hà, Quảng Trị

Mã Việc Làm: 117141
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 29/11/2016
Thông tin khác: - Yêu cầu: giáo viên nhiệt tình và kỹ năng sư phạm
- Địa chỉ: Hàm Nghi
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/117141/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223689 Môn dạy: Toán học Lớp 8 22/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:Trần Bình Trong , TXQT
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221525 Môn dạy: Toán học Lớp 9 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đào Duy Từ Quảng Trị
- Môn dạy: Môn Toán 
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185735 Môn dạy: Toán học Lớp 2 30/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy giỏi ,có nhiều kinh nghiệm.
- Địa chỉ: 10B Lý Thường Kiệt
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175373 Môn dạy: Toán học Lớp 6 17/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Kiểm tra bài củ, ôn bài mới và Kèm các môn học chính
- Địa chỉ: P4
- Môn dạy: Lớp 6
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175344 Môn dạy: Toán học Lớp 6 16/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm giảng dạy. Có khả năng kèm tất cả các môn học
- Địa chỉ: P4
- Môn dạy: Lớp 6
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170964 Môn dạy: Toán học Lớp 9 11/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dễ hiểu
- Địa chỉ: Đội 4-Thượng Xá-Hải Thượng-Hải Lăng-Quảng Trị
- Môn dạy: Toán-lớp 9
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117355 Môn dạy: Toán học Lớp 9 10/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt,khu Phố 9,phường 5,thành Phố Đông Hà 
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117141 Môn dạy: Toán học Lớp 7 29/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nhiệt tình và kỹ năng sư phạm
- Địa chỉ: Hàm Nghi
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116968 Môn dạy: Toán học Lớp 6 21/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên về toán, dạy giỏi
- Địa chỉ:  Trần Bình Trọng
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95651 Môn dạy: Toán học Lớp 7 20/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy cho học trò ểuhi
- Địa chỉ: Đội 4-HTX Phú Hưng - Hải Phú - Quảng Tri
- Môn dạy: Toán-lớp 7
Địa điểm: Hải Lăng - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84041 Môn dạy: Toán học Lớp 10 10/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Le Duan
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83670 Môn dạy: Toán học Lớp 11 30/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư nữ' - Địa chỉ: Tran Nhan Tong - Môn dạy: Toán Nâng Cao11
Địa điểm: TP. Quảng Trị - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83583 Môn dạy: Toán học Lớp 10 27/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Lê Duẩn Đông Hà Quảng Trị - Môn dạy: Toán 10
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 63333 Môn dạy: Toán học Lớp 6 16/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên - Địa chỉ: Phuờng 3 Đông Hà 
Địa điểm: TX. Đông Hà - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12721 Môn dạy: Toán học Lớp 12 23/05/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần giáo viên giỏi có trình độ cao - Địa chỉ: Khu Phố 11 Ttgio Linh Huyện Gio Linh Tỉnh Quảng Trị - Môn dạy: Toán
Địa điểm: Gio Linh - Quảng Trị Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp