Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Krông Nô, Đăk Nông

Mã Việc Làm: 12114
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 30/04/2016
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thôn nam tân-xã nam ndir- krong no-dak nong
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/12114/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 185899 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Viết Xuân
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185845 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 5, xã đăk ru
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174136 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp.
- Địa chỉ: Nhân cơ, Đăkr lấp. Đắk Nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148292 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: To 3 P Nghia Tan Tx Gia Nghia - Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117329 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thôn 7 nhân cơ dakrlap daknong
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116524 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12213 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/05/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học cấp tốc thi lấy bằng bậc 3 tiếng hoa để đi du học đài loan
- Địa chỉ: ĐakNông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12114 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Thôn nam tân-xã nam ndir- krong no-dak nong
Địa điểm: Krông Nô - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12087 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn nam tân, xã nam nđir , huyện krong nô
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12086 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn nam tân, xã nam nđir , huyện krong nô
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9902 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/02/2016
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Gửi thông tin về giá cả vào mail e.và khoá học khi nào.e tính đầu tháng 3 học
- Địa chỉ: Đăk nông
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9545 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/01/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chỉ cần học chữ và nói được chữ hoa
- Địa chỉ: Chu Văn An
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8455 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/11/2015
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day ky nang,nghe,noi,doc,viet
- Địa chỉ: Thon 3/ xa dak ha.cach thi xa 15cay so
Địa điểm: Đắk Glong - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7098 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/09/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm - Địa chỉ: thon 8- dakru-dakrlap-daknong - Môn dạy: tieng trung
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6279 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/08/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Thon 8 xa dak ru.huyên dak rlap - Môn dạy: Tiêng trung
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp