Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Kim Động, Hưng Yên

Mã Việc Làm: 147972
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Toàn Thắng Kim Động Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147972/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 171616 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Địa điểm: Văn Giang - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171005 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tieng trungvà học chuyên ngành
- Địa chỉ: Quảng Châu. thành phố .hưng yên
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170978 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ân thi
Địa điểm: Ân Thi - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170786 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia su nguyên thì viết giang day
- Địa chỉ: Xã quảng châu
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160425 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: dân tiến khoai châu hưng yên
Địa điểm: Khoái Châu - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159184 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ:Đương Trưng Trắc , P Quang Trung , Tp Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158812 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thôn Dương Xá. Xã Dương Quang. Huyện Mỹ Hào. Tỉnh Hưng Yên.
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147972 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Toàn Thắng Kim Động Hưng Yên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Kim Động - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147881 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chợ Kiêu Kị, Văn Lâm
Địa điểm: Văn Lâm - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95767 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: quốc lộ 3 thôn tứ mỹ xã phùng chí kiên
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85168 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Việt Hùng-Quế Võ-Bắc Ninh
Địa điểm: Khoái Châu - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84924 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chu dao Nhiet tinh
- Địa chỉ: Dien Bien Tp Hung Yen
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84416 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: xã Nhân Hoà, HUyện Mỹ Hào
Địa điểm: Mỹ Hào - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11717 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: trung nghĩa- hung yên
Địa điểm: TP. Hưng Yên - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11499 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Hưng Đạo Tiên Lữ Hưng Yên - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Tiên Lữ - Hưng Yên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp