Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc Chuyên đề, chứng chỉ khác tại TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

Mã Việc Làm: 147976
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: thai nguyen
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147976/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Hoa hồng giao lớp: 0 đồng - Trung tâm không thu phí giới thiệu!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 147976 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 09/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thai nguyen
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116255 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 19/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tháng học 2 ngay
- Địa chỉ: Đường goòng- cổ lũng- phú Lương- tn
Địa điểm: Phú Lương - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 73545 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 25/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chỉ học piano
- Địa chỉ: Xóm đầm cầu xã hoàng nông huyện đại từ tỉnh thái nguyên
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11813 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 16/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hương Sơn
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9971 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc Lớp 2 12/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: đường Phố Hương, Tổ 8 Phường trung Thành TP Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9126 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc Lớp 4 26/12/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: an khánh đại từ thái nguyên
Địa điểm: Đại Từ - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1325 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 26/05/2014
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: TP. Thái Nguyên
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp