Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật Ngoại ngữ tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 147978
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: tân trung - tân yên - bắc giang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147978/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Hoa hồng giao lớp: 0 đồng - Trung tâm không thu phí giới thiệu!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 171711 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Song Khê- Tp.bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160021 Môn dạy: Tiếng Nhật 02/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Xóm 7 tăng tiến việt yên - bắc giang
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159708 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/03/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyen van cu le loi BG
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158684 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tràng An-Yen Lư
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147978 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/01/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tân trung - tân yên - bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117345 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyen Van Cu - Le Loi - Bg
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95519 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Thôn Hấn , Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95518 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/09/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Truyền đạt tốt Dạy dễ hiểu Giao tiếp tốt tiếng Nhật
- Địa chỉ: Thôn Hấn , Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85197 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: đăng kí học buổi tối.
- Địa chỉ: thọ xương- tp bắc giang - bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84222 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: quang chau viet yen bg
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 33126 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học cấp tốc tiếng nhật.
- Địa chỉ: đa mai
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22810 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xương Giang - Bắc Giang - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10724 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bắc Giang - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10694 Môn dạy: Tiếng Nhật 06/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân yên băc giang
Địa điểm: Tân Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10598 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/03/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 1-2 năm kinh nghiệm - Địa chỉ: Phố Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp