Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 147980
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Pho Va - Phuong Hạp Lĩnh -tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán -tieng Viêt
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147980/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 172448 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 04/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt - Địa chỉ: Từ Sơn - Môn dạy: Lớp 5
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170875 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 08/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Từ Sơn -Bắc Ninh
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160324 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 13/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khúc Toại Khúc Xuyên Bn
- Môn dạy: Rèn Luyện Chữ Và Đọc Chữ
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159192 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 04/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: KP3,Cẩm Giang, Phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 
- Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159128 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 02/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: thon Công Cối, xã đại xuan
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158902 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 22/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: sinh viên đang đi hoc tiêu hoc hoac mân non.day buoi chieu hoac thu 7 chu nhat 50k 1tieng
- Địa chỉ: Thon Na Hien Vân Tiên Du
- Môn dạy: Mau Giao 5tuoi
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148129 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 18/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Que Vo, Ban Ninh
- Môn dạy: Toan, Tieng Viet
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147980 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Pho Va - Phuong Hạp Lĩnh -tp Bắc Ninh
- Môn dạy: Toán -tieng Viêt
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117421 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 13/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình
- Địa chỉ: Khu 5 Phố Mới- Quế Võ-băc Ninh
- Môn dạy: Toán Lớp 2
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116463 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 28/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhẹ nhàng, hòa đồng, nắm chắc kiến thức chuyên môn.
- Địa chỉ: Dốc Cầu Gỗ, Vệ An, Bắc Ninh
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106096 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 11/10/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tran phu
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106069 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao viên dạy giỏi
- Địa chỉ: Chi Trung Tân Chi Tiên Du Bắc Ninh
- Môn dạy: Tieng Việt
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22895 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình - Địa chỉ: Khu 5 P.đại Phúc- Tp.bắc Ninh - Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10299 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 21/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vinh quang ninh xa bac ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9581 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 15/01/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam tảo /phú lâm / tiên du / bắc ninh - Môn dạy: Văn +toán lớp 1
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp