Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Ninh Hải, Ninh Thuận

Mã Việc Làm: 147984
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: an nhơn, xuân hải , ninh hải, ninh thuận
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147984/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210448 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường 21 tháng 8
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209364 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209039 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh
- Địa chỉ: Ngo quyen
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208975 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/03/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 75/32/2 ngo quyen
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186471 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  nguyễn thái bình
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175462 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cách truyền đạt đơn giản dễ hiểu, nói lưu lót, chữ viết đẹp.
- Địa chỉ: Mỹ Tường, Nhơn Hải, Ninh Hải
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173872 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phước dân ninh phước ninh thuận
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147984 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: an nhơn, xuân hải , ninh hải, ninh thuận
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116756 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 11/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bác Ái
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116363 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  nguyễn du
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116227 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Em cân học để xin đi xuất khẩu lao động ạ
- Địa chỉ: Thôn An Thạnh Xã An Hải Huyện Ninh Phước Tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106083 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: trường chinh.phan rang .ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85069 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: quang Trung Phan Rang Ninh Thuan
- Môn dạy: Tiếng Han
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84794 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hai thuong lan ong
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84774 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: trường chinh.phan rang .ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp