Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 1 tại TP. Trà Vinh, Trà Vinh

Mã Việc Làm: 147989
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Khóm 2- Phường 8 - TP Trà Vinh
- Môn dạy: Toán - Tiếng Việt Lớp 1
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/147989/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Hoa hồng giao lớp: 0 đồng - Trung tâm không thu phí giới thiệu!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 159873 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 29/03/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: giáo vien. cô giáo
- Địa chỉ: Khóm 2- Phường 8 - TP Trà Vinh
- Môn dạy: Toán - Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148314 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 06/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Điện Biên Phủ, Khóm2, Phường6, Tp Trà Vinh
- Môn dạy: Lớp 2 ( Tiểu Học )
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147989 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khóm 2- Phường 8 - TP Trà Vinh
- Môn dạy: Toán - Tiếng Việt Lớp 1
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117138 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 29/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: ấp Xa Xi Xã Ngãi Xuyên Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh
- Môn dạy: 2
Địa điểm: Trà Cú - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84030 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 09/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh 
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 4
Địa điểm: Cầu Ngang - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83800 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 04/07/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phu Hoa, Phuong Thanh, Cang Long, Tra Vinh - Môn dạy: Lop 2 Va Lop 4
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83794 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 04/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhỏ nhẹ, kèm cháu thi được olympic - Địa chỉ: 508 Chà Và, Vinh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh - Môn dạy: Toán Và Tiếng Việt Lớp 4
Địa điểm: Cầu Ngang - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83778 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 04/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phu Hoa, Phuong Thanh, Cang Long, Tra Vinh - Môn dạy: Lop 4
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6171 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 15/08/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phuong 3, TP Tra Vinh - Môn dạy: Cac mon lop 3
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp