Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mã Việc Làm: 148009
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: mỹ tân tpcl.dt
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148009/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 206992 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/11/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: đã từng dạy qua lop tieng nhat có trình độ và hiểu biết về tiếng nhật
- Địa chỉ: 90A Tan Loc B Tan Duong Lai Vung Dong Thap
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: Lai Vung - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173816 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/08/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: mỹ Xương huyện cao lãnh
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173525 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, Thị trấn Mỹ Thọ
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172958 Môn dạy: Tiếng Nhật 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 533/8 Nguyen Van Phat Khom 2 Phuong 1 Sa Dec Dong Thap
- Môn dạy: Tieng Nhat So Cap
Địa điểm: TP. Sa Đéc - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170842 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/05/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: K3p1 Trần Hưng Đạo Sa Đéc
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Sa Đéc - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159972 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Là nữ là ok
- Địa chỉ: Cao Lãnh Đồng Tháp
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159639 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lai Vung - Đồng Tháp
Địa điểm: Lai Vung - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148009 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: mỹ tân tpcl.dt
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116504 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/10/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học 10 người, dạy tại thị xã hồng ngự, liên hệ gấp dùm em, em đang cần gấp. tks ạ
- Địa chỉ: QL 30 Phường Mỹ Phú TP. Cao Lãnh
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 106079 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Di lao dong xuat khau
- Địa chỉ: Lai vung dong thap
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10779 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Trinh do tieng Nhat N3 tro len - Địa chỉ: Phuong 11, Tp Cao Lanh - Môn dạy: Tieng Nhat So Cap
Địa điểm: TP. Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7823 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: KCN trần quốc toản - tp cao lãnh - Môn dạy: tiếng nhật
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7731 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

Địa điểm: TP. Sa Đéc - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7516 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: có thể học chung với bạn khác - Địa chỉ: sa đéc, Đồng Tháp - Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Sa Đéc - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5831 Môn dạy: Tiếng Nhật 28/07/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Tổ 35 khóm 4, phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp - Môn dạy: Tiếng Nhật, trình độ N4
Địa điểm: Cao Lãnh - Đồng Tháp Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp