Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Lương Tài, Bắc Ninh

Mã Việc Làm: 148015
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bình định lương tài bắc ninh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148015/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 173842 Môn dạy: Tiếng Đức 13/08/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Việt đoàn tiên du bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173652 Môn dạy: Tiếng Đức 08/08/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173206 Môn dạy: Tiếng Đức 24/07/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 19h
- Địa chỉ: Khu phố trịnh xá.Châu khê
Địa điểm: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172483 Môn dạy: Tiếng Đức 04/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: lô 18 đường nguyễn đăng đạo TP bắc ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172327 Môn dạy: Tiếng Đức 30/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Gia Bình
Địa điểm: Gia Bình - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170597 Môn dạy: Tiếng Đức 24/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đại phúc
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148383 Môn dạy: Tiếng Đức 07/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lê Quý Đôn -BN
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148015 Môn dạy: Tiếng Đức 11/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Bình định lương tài bắc ninh
Địa điểm: Lương Tài - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116359 Môn dạy: Tiếng Đức 23/10/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Kính Gửi trung tâm gia sư.Em học để lấy chứng chỉ b1 xuất khẩu lao động bên đức. Hiện tại e mới bắt đầu tìm hiểu tiếng đức. Thời gian học càng nhanh càng tốt ạ.
- Địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu gà chín cựa dabaco Thôn nam viên xã lạc vệ huyện tiên du tỉnh bắc ninh
Địa điểm: Tiên Du - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85169 Môn dạy: Tiếng Đức 30/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: phố mới- quế võ- bắc ninh
Địa điểm: Quế Võ - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84067 Môn dạy: Tiếng Đức 12/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có trình độ ngoại ngữ tiếng đức giỏi 
- Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng Phường Suối Hoa Thành Phố Bắc Ninh
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83619 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học để đi Đức - Địa chỉ: Khu 5 Đáp Cầu Tp Bắc Ninh - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22829 Môn dạy: Tiếng Đức 27/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: tot - Địa chỉ: Lê Văn Thịnh - Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6432 Môn dạy: Tiếng Đức 29/08/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: đại học - Địa chỉ: Số 106 khu 5 thị cầu bắc ninh - Môn dạy: Tiếng đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3944 Môn dạy: Tiếng Đức 09/04/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ninh xá bắc ninh - Môn dạy: Tiếng đức
Địa điểm: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp