Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 3 tại Đông Hưng, Thái Bình

Mã Việc Làm: 148021
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/01/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Dong A Dong Hung Thai Binh
- Môn dạy: Toan Van 3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148021/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Hoa hồng giao lớp: 0 đồng - Trung tâm không thu phí giới thiệu!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 170620 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 25/04/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: An Thái Quỳnh Phụ Thái Bình
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: Quỳnh Phụ - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160496 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 20/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: có chuyên môn về sư phạm Dạy kèm môn tiếng anh, Tiếng Việt, toán
- Địa chỉ: xã thái phương- Huyện Hưng Hà- Tỉnh Thái Bình
Địa điểm: Hưng Hà - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158910 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 22/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có chuyên môn
- Địa chỉ: Thái Phương - Hưng Hà - Thái Bình
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt, Anh Văn- Lớp 3
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148021 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 11/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Dong A Dong Hung Thai Binh
- Môn dạy: Toan Van 3
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147761 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 2 01/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tận tam
- Địa chỉ: An Vũ, Quỳnh Phụ
- Môn dạy: Toán, Anh, Lớp Hai
Địa điểm: Quỳnh Phụ - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117372 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 11/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: đã có kinh nghiệm đi làm gia sư .chỉ thuê gia sư là nữ .
- Địa chỉ: Bv Phụ Sản Thái Binh
- Môn dạy: Toán Và Tiếng Anh Lớp 3
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84908 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 18/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu A2 ,đường đốc đen,phường trần lãm,tp tb
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84074 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 12/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên phải kiên trì,nhẫn nại
- Địa chỉ: trần Khánh Dư-bồ Xuyên-thái Bình 
- Môn dạy: Tiếng Việt-toán .lớp 3
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 22815 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 26/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn Ðại Lai 2, Xã Phú Xuân, Thành Phố Thái Bình - Môn dạy: Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10481 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 28/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giao vien tieu hoc - Địa chỉ:Phuc Khanh Thai Binh - Môn dạy: Toan Lop3
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8803 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 10/12/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Sinh vien có kinh nghiem trong gia sư - Địa chỉ: Khu cầu vật ,xã an lễ .quỳnh phụ ,thái bình - Môn dạy: Toán ,tiếng việt ,ngoại ngữ .lớp 1
Địa điểm: Quỳnh Phụ - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8587 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/12/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tân Đệ- Tân Lập-Vũ Thư-Thái Bình - Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: Vũ Thư - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7552 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 17/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: thon le loi 1xa dong xuan huyen dong hung tinh thai binh - Môn dạy: lop 5
Địa điểm: Đông Hưng - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5246 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 24/06/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Đại Hành - Môn dạy: 1
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1391 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 08/06/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Địa điểm: TP. Thái Bình - Thái Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp