Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Kế Sách, Sóc Trăng

Mã Việc Làm: 148146
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/01/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên có Thể đến dạy tận nhà không ạ!
- Địa chỉ: Đại hải -kế sách -sóc trăng
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/148146/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224359 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tô 19 khu phô 5 phường Long binh
Địa điểm: Long Phú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223999 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường Kênh 30/4 Phường 6 TPST
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208411 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ / nam . nhiệt tình và cần tâm để dạy cho học sinh
- Địa chỉ: 173 Tôn Đức Thắng - P.5 - TP, Sóc Trăng
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173436 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ phát âm chuẩn
- Địa chỉ: Phường 2
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159168 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đại hải -kế sách -sóc trăng
Địa điểm: Châu Thành - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp