Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Mỹ thuật Luyện thi Đại học tại TP. Yên Bái, Yên Bái

Mã Việc Làm: 172619
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/07/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: To 28 Phuong Tan An
- Môn dạy: Hoi Hoa
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/172619/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210811 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 14/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy từ cơ bản đến nâng cao
- Địa chỉ: Số nhà 22 Đường Phan Đăng Lưu
Địa điểm: TP. Yên Bái - Yên Bái Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172619 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: To 28 Phuong Tan An
- Môn dạy: Hoi Hoa
Địa điểm: TP. Yên Bái - Yên Bái Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172617 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 07/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: to 28 phuong tan an
Địa điểm: TX. Nghĩa Lộ - Yên Bái Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp