Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Sinh học Luyện thi Đại học tại Trà Cú, Trà Vinh

Mã Việc Làm: 174127
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/08/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ:  ấp leng , Xã Tân sơn ,
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/174127/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277020 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 20/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lê lợi khóm 4
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234821 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 03/12/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phú cần
Địa điểm: Tiểu Cần - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209737 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 28/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phường 5, tptv
Địa điểm: TP. Trà Vinh - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185751 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 01/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ấp Kinh A,Xã Huyền Hội,Huyện Càng,Tỉnh Trà Vinh
Địa điểm: Càng Long - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175501 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã hòa minh huyện châu thành tỉnh trà vinh
Địa điểm: Châu Thành - Trà Vinh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp