Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Hóa học Lớp 10 tại TX. Đồng Xoài, Bình Phước

Mã Việc Làm: 175333
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 16/09/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đường hùng vương, p tân Bình, Đồng Xòai, BP
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175333/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 175333 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 16/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường hùng vương, p tân Bình, Đồng Xòai, BP
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83913 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 08/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã Tân Hòa Huyện Đồng Phú Tỉnh Bình Phước
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11190 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 23/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Hoc.toan,ly,hóa
- Địa chỉ: Đường ĐT741. TT,tân phú,huyện đồng phú.tinh bình phươc
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 8507 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 26/11/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa chỉ: gần nhà thờ Đồng Xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3224 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 04/03/2015
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, có kinh nghiệm và trách nhiệm 
- Địa chỉ: trần phú, p tân phú, đồng xoài, bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 2397 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 16/11/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
buoi toi tu:6h30h den 9h30
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp