Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TP. Phủ Lý, Hà Nam

Mã Việc Làm: 175337
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 16/09/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ngõ 31 Đường Lê Công Thanh Thành Phố Phủ Lý Hà Nam
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn Qốc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175337/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 207001 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: co kinh nghiem
- Địa chỉ: Dinh Xa - Phu Ly - Ha Nam
- Môn dạy: Tieng Han
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175340 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/09/2017
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên dạy tiếng hàn quốc
- Địa chỉ:  ngõ 31 đương lê công thanh
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175337 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 16/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 31 Đường Lê Công Thanh Thành Phố Phủ Lý Hà Nam
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn Qốc
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174971 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang Trung, Thanh Hà, Thanh Liêm
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174239 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: phố Đông hoà,Hoà mạc
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173228 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 24/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: GIÁO VIÊN CÓ KINH NGHIỆM
- Địa chỉ: ĐINH XÁ- PHỦ LÝ - HÀ NAM
- Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173052 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 19/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thanh nguyên thanh liêm hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172843 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giao tiếp tiếng hàn tốt
- Địa chỉ: Bạch Thượng,Duy Tiên, Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172712 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 09/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: MUỐN HỌC THEO CHỦ ĐỀ
- Địa chỉ: ĐINH XÁ- PHỦ LÝ - HÀ NAM
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172536 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xóm 2- Kim Thượng- Kim Bình- Phủ Lí- Hà Nam
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172361 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xóm 18, kim bình, phủ lý, hà nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171125 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: cho luong yen bac
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170873 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bối cầu bình lục
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170812 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Duy Tiên Hà Nam - Môn dạy: Tiếng Hàn , Dành Cho Xuất Khẩu Lao Động
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159698 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: GV Giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy về tiếng Hàn xkld (EPS TOPIK )
- Địa chỉ: Ngã 3 Công Nghiệp - Tp Phủ Lý -Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Hàn Xuất Khẩu Lao Động Eps - Topik
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp