Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Duy Tiên, Hà Nam

Mã Việc Làm: 175375
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/09/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Thực sự giỏi giao tiếp chuẩn ngữ pháp, âm điệu và truyền đạt giỏi-> gấp gấp - cấp tốc
- Địa chỉ: Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/175375/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210774 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kiện khê - thanh liêm - hà nam
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209604 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Cần học giao tiếp cấp tốc
- Địa chỉ: 525.9 phủ lý hà nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208112 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 10/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vườn Hoa Phủ Lý Hà Nam
- Môn dạy: Anh Văn Cơ Bản
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186492 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lý Thường Kiệt
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186329 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên thành thạo tiếng anh và có phương pháp giảng dạy tốt cho học viên bận rộn.
- Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý tỉnh Hà nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186322 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có trình độ giảng dạy tiếng anh giao tiếp tốt. Có phương pháp giang dạy tốt
- Địa chỉ: Phủ Lý, Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175493 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giaó viên có kinh nghiệm, ngữ pháp chuẩn, ngữ âm chuẩn, truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175375 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 17/09/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thực sự giỏi giao tiếp chuẩn ngữ pháp, âm điệu và truyền đạt giỏi-> gấp gấp - cấp tốc
- Địa chỉ: Hoàng Đông - Duy Tiên - Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175294 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Phủ Lý - Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173803 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thần Nữ - Duy Tiên
Địa điểm: Duy Tiên - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173507 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cáp toc giao tiep nhanh
- Địa chỉ: Xom 2-ti sơn.kim sởn -ha nam
Địa điểm: Bình Lục - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173252 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đinh xá - phủ lý- hà nam
Địa điểm: TP. Phủ Lý - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172251 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi giao tiếp.có trình độ chuyên môn về dạy giao tiếp phỏng vấn đi du học hoặc đi nước ngoài
- Địa chỉ: Thanh Hải Thanh Liêm Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Nươc Ngoai
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172250 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên giao tiếp giỏi.có trình độ chuyên môn về việc đi du học.nhập cảnh ...
- Địa chỉ: Thanh Hải Thanh Liêm Hà Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Thanh Liêm - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172139 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp tiếng anh. Gia sư nữ. Có thể học tại nhà học viên càng tốt
- Địa chỉ: Đại Cương
Địa điểm: Kim Bảng - Hà Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp