Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại Cam Lâm, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 206973
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/11/2017
Thông tin khác: - Yêu cầu: Lớp vỡ lòng
- Địa chỉ:  Hải Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/206973/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 210870 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cỗ Mã- Vạn Thọ
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210545 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Đang cần gấp
- Địa chỉ: 88/18 hương lộ ngọc hiệp-phương sài-nha trang
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209070 Môn dạy: Tiếng Pháp 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Vui lòng liên hệ
- Địa chỉ: Cam ranh, khánh hòa
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208762 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Đường 2/4
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208561 Môn dạy: Tiếng Pháp 18/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: hoà Bắc Vĩnh Hoà Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp