Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 208762
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/02/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Đường 2/4
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/208762/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223262 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tìm kiêm gia sư nữ
- Địa chỉ: Diên an diên khánh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222653 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nguyễn trường tộ, ninh hòa khánh hòa
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210870 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cỗ Mã- Vạn Thọ
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210545 Môn dạy: Tiếng Pháp 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Đang cần gấp
- Địa chỉ: 88/18 hương lộ ngọc hiệp-phương sài-nha trang
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209070 Môn dạy: Tiếng Pháp 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Vui lòng liên hệ
- Địa chỉ: Cam ranh, khánh hòa
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp