Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại Vạn Ninh, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 210545
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 02/05/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Đang cần gấp
- Địa chỉ: 88/18 hương lộ ngọc hiệp-phương sài-nha trang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/210545/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224466 Môn dạy: Tiếng Pháp 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: hoc giao tiếp cấp tốc 1 tháng
- Địa chỉ: nha trang
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223707 Môn dạy: Tiếng Pháp 24/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư Pháp/Anh và ôn báo bài hs lớp 6
- Địa chỉ: Vĩnh Điềm Thượng - Vĩnh Hiệp
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223262 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tìm kiêm gia sư nữ
- Địa chỉ: Diên an diên khánh
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222653 Môn dạy: Tiếng Pháp 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: nguyễn trường tộ, ninh hòa khánh hòa
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210870 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cỗ Mã- Vạn Thọ
Địa điểm: Vạn Ninh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp