Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Nông Cống, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 210687
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/05/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Sn 304 Thị trấn Nông Cống
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/210687/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222296 Môn dạy: Tiếng Đức 18/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  dụ tượng - đông thọ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221627 Môn dạy: Tiếng Đức 17/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn nông cống thanh hoá
Địa điểm: Nông Cống - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221162 Môn dạy: Tiếng Đức 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: chung cư Nam Đại lộ Lê lợi, P. Lam Sơn
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210809 Môn dạy: Tiếng Đức 14/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: 126 Lê hữu lập p lam sơn tp thanh hoa
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210768 Môn dạy: Tiếng Đức 12/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường lam sơn tp Th hoá
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp