Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Nông Cống, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 221627
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 17/06/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thị trấn nông cống thanh hoá
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/221627/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255411 Môn dạy: Tiếng Đức 27/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: trần quang huy, phường đông vệ, tp thanh hoá
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255404 Môn dạy: Tiếng Đức 26/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: trần quang huy, phường đông vệ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234841 Môn dạy: Tiếng Đức 05/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hải thượng lãn ông
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223872 Môn dạy: Tiếng Đức 02/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tp thanh hóa
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223298 Môn dạy: Tiếng Đức 02/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Liên kế 1 phường đông vệ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222441 Môn dạy: Tiếng Đức 26/07/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhu cầu đạo tạo
- Địa chỉ: Phường Đông vệ, Tp Thanh hóa
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222296 Môn dạy: Tiếng Đức 18/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  dụ tượng - đông thọ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221627 Môn dạy: Tiếng Đức 17/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị trấn nông cống thanh hoá
Địa điểm: Nông Cống - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221162 Môn dạy: Tiếng Đức 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: chung cư Nam Đại lộ Lê lợi, P. Lam Sơn
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210809 Môn dạy: Tiếng Đức 14/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: 126 Lê hữu lập p lam sơn tp thanh hoa
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210768 Môn dạy: Tiếng Đức 12/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường lam sơn tp Th hoá
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210687 Môn dạy: Tiếng Đức 08/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sn 304 Thị trấn Nông Cống
Địa điểm: Nông Cống - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210239 Môn dạy: Tiếng Đức 15/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Quảng tâm
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210105 Môn dạy: Tiếng Đức 11/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 116 chung cư Nam Đại Lộ Lê Lợi, P. Lam Sơn, tp thanh Hoá
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209755 Môn dạy: Tiếng Đức 29/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Quảng hợp quảng xương thanh hóa
Địa điểm: Quảng Xương - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp