Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Lâm Thao, Phú Thọ

Mã Việc Làm: 222087
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222087/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222087 Môn dạy: Tiếng Nhật 10/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207185 Môn dạy: Tiếng Nhật 20/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Bãi bằng - phù ninh- phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171496 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hạ Giáp, Phù Ninh, Phú Thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159217 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Hãy giúp tôi cải thiện tiếng nhật tốt hơn với ạ. Xin cảm ơn
- Địa chỉ: Phù ninh phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95611 Môn dạy: Tiếng Nhật 18/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy vào buổi tối, khoảng từ 18h
- Địa chỉ: Khu 14 - Bản Nguyên - Lâm Thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp