Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 222088
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Dã Tượng , p Vĩnh Nguyên , tp Nha Trang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222088/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Phí lấy thông tin người học: Xem chi tiết ....
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222246 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học từ căn bản đến A1
- Địa chỉ: Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222244 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giá tiền gia sư kèm tại nhà
- Địa chỉ: - CT6B - Vĩnh Điềm trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222088 Môn dạy: Tiếng Đức 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dã Tượng , p Vĩnh Nguyên , tp Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221834 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương , Phước Long, Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221755 Môn dạy: Tiếng Đức 24/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lý thánh tôn. P. Phương sài . tp nha trang.
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221735 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học thi lấy bằng
- Địa chỉ: số 5 đặng tất
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221733 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phước Đồng.nha Trang
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221580 Môn dạy: Tiếng Đức 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh thạnh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221439 Môn dạy: Tiếng Đức 09/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: -đường 23/10-thôn võ cạnh-xã Vĩnh trung-Nha Trang-Khánh Hoà
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221327 Môn dạy: Tiếng Đức 05/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Le chan
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221069 Môn dạy: Tiếng Đức 24/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nha trang ,khanh hoa
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221006 Môn dạy: Tiếng Đức 21/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lộc Sơn Cam Lộc Cam Ranh
- Môn dạy: Tieng Đức
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210790 Môn dạy: Tiếng Đức 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Lộ Trạch P Vĩnh Nguyên
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210486 Môn dạy: Tiếng Đức 27/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lương Định Của
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210084 Môn dạy: Tiếng Đức 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: HỌC KÈM TẠI NHÀ
- Địa chỉ: DA TUONG
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp