Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 222092
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tào Xuyên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222092/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224311 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nge noi doc viet tieng trung
- Địa chỉ: Hoang Vinh
Địa điểm: Hoằng Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223845 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian linh động
- Địa chỉ: Xuân thắng
Địa điểm: Thọ Xuân - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223750 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tuần học 3 buổi.t6.t7.cn. số người học trung tâm sắp sếp
- Địa chỉ: Triệu sơn
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222887 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học đi làm công ty trung quốc
- Địa chỉ: Nga văn. Nga sơn . thanh hoa
Địa điểm: Nga Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222330 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 7 hoằng thịnh hoằng hóa thanh hóa
Địa điểm: Hoằng Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222235 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cần chứng chỉ khi hoàn thành khoá học
- Địa chỉ: Hà dương - hà trung - thanh hoá
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222183 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Quãng chính
Địa điểm: Quảng Xương - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222092 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tào Xuyên
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221827 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/06/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dân lực, triệu sơn, thanh hoá
Địa điểm: Triệu Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221557 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ:  Nguyễn Trãi - P.Ba Đình
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210871 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tk6 thi tran tĩnh gia thanh hóa
Địa điểm: Tĩnh Gia - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210381 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Thịnh , Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Địa điểm: Vĩnh Lộc - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210047 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Làng 61 Xã Cao Thịnh Huyện Ngọc Lặc Tỉnh Thanh Hoá
- Môn dạy: Giao Tiếp Tiếng Trung
Địa điểm: Ngọc Lặc - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209606 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung
- Địa chỉ: Hoàng hoa thanh hoa
Địa điểm: Hoằng Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209283 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Xuân thịnh triệu sơn thanh hóa
Địa điểm: Triệu Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp