Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Hội An, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 222093
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: đào duy từ , cẩm phô, hối
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222093/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223454 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/09/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Hi
- Địa chỉ: Bình tu-Thăng Bình- quảng nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223425 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/09/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam thanh tam kỳ quảng nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223335 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam kỳ, Quảng Nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223199 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/08/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bình tu-Thăng Bình- quảng nam
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222915 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Truong Xuan Tam Ky Qn
- Môn dạy: Hoc Tieng Trung
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222498 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học nghe noi tiếng trung
- Địa chỉ: Duy xuyen
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222271 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cẩm kim
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222093 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đào duy từ , cẩm phô, hối
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221462 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hùng vương
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221402 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 11 Tiểu La Thị Trấn Hà Lam Thăng Bình Qnam
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221376 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Xã Tam Phước Huyện Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Phú Ninh - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221275 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tiên phước quảng nam
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221036 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Yeu cau giao vien giúp tôi có thể giao tiếp căn bản về chủ đề nhiếp anh. Tôi là nhiếp ảnh gia. Chỉ cần học để giao tiếp căn với khách . Không chuyên sâu. Cảm ơn
- Địa chỉ: Cam Kim Hoi An Quang Nam
- Môn dạy: Tieng Trung Giao Tiep
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210653 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn thái học
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210597 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu - Địa chỉ: Hà My Tây Điện Dương - Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Điện Bàn - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp