Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Hải Châu, Đà Nẵng

Mã Việc Làm: 222124
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/07/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy luyện thi B2
- Địa chỉ: Pasteur
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222124/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Phí lấy thông tin người học: Xem chi tiết ....
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222124 Môn dạy: Tiếng Đức 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy luyện thi B2
- Địa chỉ: Pasteur
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221890 Môn dạy: Tiếng Đức 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Dạy A1
- Địa chỉ: K6/11 thanh sơn, thanh bình
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221730 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  tô hiệu đà nẵng
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221726 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bố Trạch, Quang bình
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221690 Môn dạy: Tiếng Đức 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E cần học tiếng đức cơ bản và vào buổi tối. Không biết có gia sư nào không ạ?
- Địa chỉ: lê hữu trác
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221687 Môn dạy: Tiếng Đức 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E muốn học vào buổi tối và học cơ bản tiếng đức. Không biết có gia sư nào dạy được không ạ?
- Địa chỉ: lê hữu trác
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221575 Môn dạy: Tiếng Đức 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Số buổi học nhiều hơn nếu có thể.
- Địa chỉ:  Phan Sĩ Thực, Hòa Thọ Đông
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221463 Môn dạy: Tiếng Đức 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lư Giang P Hoà Xuân.TPĐN
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221420 Môn dạy: Tiếng Đức 08/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 19 Lư Giang P Hoà Xuân.TPĐN
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221301 Môn dạy: Tiếng Đức 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối, ôn thi A2
- Địa chỉ: lê duẩn
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221218 Môn dạy: Tiếng Đức 31/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: K111/15 cách mạng tháng 8
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221171 Môn dạy: Tiếng Đức 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cồn dầu
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210670 Môn dạy: Tiếng Đức 07/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 09 lạc long quân
Địa điểm: Liên Chiểu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210489 Môn dạy: Tiếng Đức 27/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hưng hoá 7, hoà cường nam, hải châu, đà nẵng
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210171 Môn dạy: Tiếng Đức 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên tiếng đức , không cần sinh viên, người đức càng tót
- Địa chỉ: cua dai, hoi an
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp