Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Hải Châu, Đà Nẵng

Mã Việc Làm: 222124
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/07/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy luyện thi B2
- Địa chỉ: Pasteur
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222124/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223240 Môn dạy: Tiếng Đức 29/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: chu lai
Địa điểm: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223195 Môn dạy: Tiếng Đức 27/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: tiểu la, hai châu, đà nẵng
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222892 Môn dạy: Tiếng Đức 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: hào châu hào vang
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222874 Môn dạy: Tiếng Đức 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Gia sư nữ
- Địa chỉ: trần cao vân
Địa điểm: Thanh Khê - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222820 Môn dạy: Tiếng Đức 10/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp hoặc học tiếng đức b2
- Địa chỉ: Quận Cẩm Lệ
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222667 Môn dạy: Tiếng Đức 04/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cm Tháng 8 _ Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức A1
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222582 Môn dạy: Tiếng Đức 31/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: An Cư 1 Sơn Trà Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Đức A1
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222124 Môn dạy: Tiếng Đức 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy luyện thi B2
- Địa chỉ: Pasteur
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221890 Môn dạy: Tiếng Đức 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Dạy A1
- Địa chỉ: K6/11 thanh sơn, thanh bình
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221730 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  tô hiệu đà nẵng
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221726 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bố Trạch, Quang bình
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221690 Môn dạy: Tiếng Đức 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E cần học tiếng đức cơ bản và vào buổi tối. Không biết có gia sư nào không ạ?
- Địa chỉ: lê hữu trác
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221687 Môn dạy: Tiếng Đức 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E muốn học vào buổi tối và học cơ bản tiếng đức. Không biết có gia sư nào dạy được không ạ?
- Địa chỉ: lê hữu trác
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221575 Môn dạy: Tiếng Đức 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Số buổi học nhiều hơn nếu có thể.
- Địa chỉ:  Phan Sĩ Thực, Hòa Thọ Đông
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221463 Môn dạy: Tiếng Đức 10/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lư Giang P Hoà Xuân.TPĐN
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp