Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Organ tại TP. Tân An, Long An

Mã Việc Làm: 222125
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/07/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học đàn organ
- Địa chỉ: Tan dong thanh hóa long an
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222125/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255101 Môn dạy: Đàn Organ 29/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: dạy từ căn bản
- Địa chỉ: Long Cang Cần Đước Long An
- Môn dạy: Guitar
Địa điểm: Cần Đước - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224550 Môn dạy: Đàn Organ 14/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Tp Tân An, Long An
- Môn dạy: Organ
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222125 Môn dạy: Đàn Organ 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học đàn organ
- Địa chỉ: Tan dong thanh hóa long an
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210568 Môn dạy: Đàn Organ 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chuyen vè đi sow (thòi gian hoc vào buoi sáng)
- Địa chỉ:nguyễn Phúc Tần Hội An
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209109 Môn dạy: Đàn Organ 07/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 8/36 Khu Phố Nhơn Phú, Phường 5, TP Tân An, Long An
- Môn dạy: Đàn Organ Cơ Bản
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208016 Môn dạy: Đàn Organ 05/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Toi ở gan cong Nhạt Tao xin fin Giao Vien den Nhà too day men rat cam on
- Địa chỉ: - binh hoa a binh trinh dong
Địa điểm: Tân Trụ - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186395 Môn dạy: Đàn Organ 24/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Ngô Quyền
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175253 Môn dạy: Đàn Organ 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường 2
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173914 Môn dạy: Đàn Organ 15/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Ap5 Luong Binh Ben Luc Long An
- Môn dạy: Dan Organ
Địa điểm: Bến Lức - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173161 Môn dạy: Đàn Organ 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã đức hoa thuong huyện đức hoa.tinh long an
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160286 Môn dạy: Đàn Organ 12/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xa My Lac- Thu Thua
- Môn dạy: Dan Organ Hoac Piano, Hoac Ve (be Mau Giao 4 Tuoi)
Địa điểm: Thủ Thừa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148246 Môn dạy: Đàn Organ 03/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: ẤP 4 xã hiệp thành huyện châu thành tỉnh long an
Địa điểm: Châu Thành - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 147846 Môn dạy: Đàn Organ 04/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 227
- Địa chỉ: Ủy Ban Nhan Dan Xã Phước Vĩnh Đông
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: Cần Giuộc - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 117307 Môn dạy: Đàn Organ 07/12/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: ấp kim định, xã tân kim, huyện cần giuộc
Địa điểm: Cần Giuộc - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10902 Môn dạy: Đàn Organ 12/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: châu thành LA
Địa điểm: Bến Lức - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp