Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TX. Long Khánh, Đồng Nai

Mã Việc Làm: 222127
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222127/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222847 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam Phước bien Hoa
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222594 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần Gia sư Nam đứng tuổi có kinh nghiệm sử dung tiếng trung.
- Địa chỉ: kp1 Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222389 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tồi .
- Địa chỉ: Ầp 5, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai
Địa điểm: Xuân Lộc - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222308 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nghe đọc viết nói
- Địa chỉ: thị trấn ray xuan loc đồng nai
Địa điểm: Xuân Lộc - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222230 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: ap long khánh 1 xã tam phước tp biên hòa tỉnh dồng nai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222199 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222162 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Đọc Nói.viet.
- Địa chỉ: Khu 5 Thi Tran Ray Xuan Loc Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Xuân Lộc - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222127 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Bảo Định, Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai
Địa điểm: TX. Long Khánh - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222114 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Nữ
- Địa chỉ: Ấp hương phước xã phước tân, bh-dnai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222113 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222026 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Mong muốn được hoc
- Địa chỉ: Ấp 2 Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nhơn Trạch - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221974 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: long thanh dong nai
Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221967 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp 2 Long Thọ Nhơn Trạch Đồng Nai
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Nhơn Trạch - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221893 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: noi de hieu
- Địa chỉ:Thuan An Song Thao Trang Dong Nai
- Môn dạy: Giao Tiep
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221840 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tam phuoc
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp