Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Mã Việc Làm: 222129
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ:phạm ngũ lão, đồng sơn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222129/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255409 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 2.lệ ninh . Lệ Thủy . Quảng Bình
Địa điểm: Lệ Thủy - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224508 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ba đồn
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222129 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:phạm ngũ lão, đồng sơn
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221597 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Lý Trạch- Bố Trạch -Quảng Bình
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221364 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vạn Trạch bố Trạch quảng binh
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210016 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Trung giao tiếp

Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210010 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Trung giao tiếp
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tối
- Địa chỉ: Dong My, Dong Hoi, Quang Binh
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209958 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học tối
- Địa chỉ: dong my, dong hoi, quang binh
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209717 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp
- Địa chỉ: Tiểu khu con chua, phường Đông Sơn, TP Đồng hới
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209267 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tốt
- Địa chỉ: Hải Trạch Bố Trạch Quảng Bình
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Bố Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209084 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Hoc tiếng trung cấp tốc
- Địa chỉ: Quảng minh tx ba đồn. Quảng bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209026 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Muốn học cấp tốc
- Địa chỉ: Hải ninh. Quảng ninh.quảng bình
Địa điểm: Quảng Ninh - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208776 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Quảng bình
Địa điểm: Quảng Trạch - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207699 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/12/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tiếng hàn
- Địa chỉ: Quảng Trạch
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Đồng Hới - Quảng Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp