Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Năng khiếu âm nhạc tại Đức Hòa, Long An

Mã Việc Làm: 222131
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ap ben long xa tan my huyen duc hoa tinh long an
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222131/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222313 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 19/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Chj hoc dc tu 5h chju toi tối
- Địa chỉ: Tt gò đen . Ấp phước lọi .
Địa điểm: Bến Lức - Long An Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222131 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ap ben long xa tan my huyen duc hoa tinh long an
Địa điểm: Đức Hòa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208348 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 24/01/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: đàn của mình hay sao thầy
- Địa chỉ: ap binh an
Địa điểm: Thủ Thừa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172896 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ap4 xa nhut chanh huyen ben luc tinh long an
Địa điểm: Bến Lức - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159294 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 07/03/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tan quy tay binh chanh
Địa điểm: Bến Lức - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10544 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 01/03/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Vui long goi lai cho toi. cam on
- Địa chỉ: D1-D5 KCN cau tram long trach, can duoc, long an
Địa điểm: Cần Đước - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10267 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 20/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Hoc ban dem 2 tuan hoc ngay 2 tuan
- Địa chỉ: ap 5 xa duc hoa dong huyen duc hoa tinh long an
Địa điểm: Đức Hòa - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1072 Môn dạy: Năng khiếu âm nhạc 15/03/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Cần gia sư dạy đàn Organ
Nơi dạy: TP. Tân An
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên
Địa điểm: TP. Tân An - Long An Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp