Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Mã Việc Làm: 222132
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Sơn lôi - bình xuyên - Vĩnh Phúc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222132/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223942 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Vân Tập-vân Hội- Tam Dương- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung Ngoại Ngữ
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223443 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kim xá vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222722 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh sơn vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222592 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Đã từng làm phiên dich giao tiếp với người trung quốc
- Địa chỉ: Đồng Văn, Yên Lạc ,vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tại Nhà
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222468 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên phải được tiếp xúc nhiều với người trung quốc
- Địa chỉ: Đồng Văn, Yên Lạc ,vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tại Nhà
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222463 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cao phonh
Địa điểm: Lập Thạch - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222310 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Bàn Giản
Địa điểm: Lập Thạch - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222132 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Sơn lôi - bình xuyên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221654 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tiền châu .t.p phúc yên .vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221482 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TÍCH SƠN - VĨNH YÊN -VĨNH PHÚC
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210377 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210305 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khai quang
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210083 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đồng Thịnh Sông Lô Vĩnh Phúc
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209947 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: dạy tai thổ tang
- Địa chỉ: thổ tang vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp