Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Mã Việc Làm: 222132
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Sơn lôi - bình xuyên - Vĩnh Phúc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222132/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Phí lấy thông tin người học: Xem chi tiết ....
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222310 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Bàn Giản
Địa điểm: Lập Thạch - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222132 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Sơn lôi - bình xuyên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221654 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tiền châu .t.p phúc yên .vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221482 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TÍCH SƠN - VĨNH YÊN -VĨNH PHÚC
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210377 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210305 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khai quang
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210083 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đồng Thịnh Sông Lô Vĩnh Phúc
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209947 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: dạy tai thổ tang
- Địa chỉ: thổ tang vĩnh tường vĩnh phúc
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209917 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209645 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cao Minh Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209612 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 24/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Đồng Thịnh Sông Lô Vĩnh Phúc
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209398 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Mình muốn học ban ngày các buổi trong tuần, không học tối
- Địa chỉ: Gia Khánh-Bình Xuyên
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208725 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bảo Đức Đạo Đức Bình Xuyên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiêng Trung Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208501 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Duy phiên-Tam Dương-vĩnh phúc
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208175 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học buổi tối
- Địa chỉ: 41 Hải Lựu - Đống Đa - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp