Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Mỹ thuật Lớp 3 tại TP. Nam Định, Nam Định

Mã Việc Làm: 222133
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: truong chinh-3
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222133/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223468 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 09/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã yên Hưng huyện Ý Yên
Địa điểm: Ý Yên - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222133 Môn dạy: Mỹ thuật Lớp 3 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: truong chinh-3
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207764 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 18/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: ngô sĩ liên khu đoo thụ hoà vượng
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173141 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 22/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mỹ phúc mỹ lộc nam định
Địa điểm: Mỹ Lộc - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170565 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 23/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Học vẽ bằng màu nước
- Địa chỉ: Xóm thượng Đại đê đại an vụ bản Nam Định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148182 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 31/01/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Xã Ngọc Lũ,Huyện Bình Lục ,Tỉnh Hà Nam
Địa điểm: Vụ Bản - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12097 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 29/04/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đường thành chung- nam định
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 11180 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 23/03/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Mỹ hưng
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5368 Môn dạy: Mỹ thuật Luyện thi Đại học 01/07/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Mình muốn học chắc các kỹ năng nền tảng - Địa chỉ: 237 Hoàng Văn Thụ Tp Nam Định - Môn dạy: Vẽ, mỹ thuật
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp