Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 7 tại Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã Việc Làm: 222141
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: 500,000 đồng
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: -Yêu cầu: sinh viên nam nữ hoặc giáo viên dạy dudược anh vanư 7
-Thời gian: hè học viên rảnh sáng chiều tối tựu trường học viên rảnh chiều tối
-Nơi dạy: Khu dân cư 923- P. AN Bình
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222141/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222432 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 25/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-Yêu cầu: sinh viên vừa tốt nghiệp dạy được môn tiếng anh và Ngữ văn,  chuyên ngành ngữ văn hoặc chuyên ngành anh văn
-Thời gian: Tối 7h thứ 345 nếu bận có thể đổi lại 1 đến 2 buổi giờ khác
-Nơi dạy: Khu dân 91B
-
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222186 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: cách chợ Mỹ Khánh 200m
-Thời gian: hv rảnh hè
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222185 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: sinh viên đúng chuyên ngành sư phạm tiếng anh có kinh nghiệm dạy lop 10
-Nơi dạy: hẻm 69
-Thời gian:sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222182 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành sư phạm tiếng anh có kinh nghiệm dạy av các bé
-Nơi dạy: khu dân cư Hồng Phát
-Thời gian:sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222179 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh có kinh nghiệm từ 3 năm
-Nơi dạy: Khu dân cư Hồng Phát
-Thời gian: Buổi tối

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222168 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: 30/4
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222156 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 13/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên tiếng anh đúng chuyên ngành có kinh nghiệm dạy các trường
- học viên bắt đầu học từ 20.7
-Nơi dạy: 30/4
-Thời gian: Sắp xếp học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222141 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: sinh viên nam nữ hoặc giáo viên dạy dudược anh vanư 7
-Thời gian: hè học viên rảnh sáng chiều tối tựu trường học viên rảnh chiều tối
-Nơi dạy: Khu dân cư 923- P. AN Bình
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222071 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: SInh viên đúng chuyên ngành
-Nơi dạy: hẻm 51
-Thừoi gian: sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222020 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 06/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- yêu cầu: sinh viên chuyên ngành tiếng anh
- Nơi dạy:Hưng Phú
-Thời gian: Buổi sáng
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222009 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 06/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên nam nữ ở 91B đường đi lên Ô Môn càng tốt
-Nơi dạy: Qua cầu Rạch cam cầu Ông Tường
-Thời gian: Chiều tối từ 6h đến 7h30
giữa tháng 8 mới học 
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222000 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 05/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành tiếng anh có kinh nghiệm dạy lớp 7
- Thời gian: Rảnh toàn thời gian
-Nơi dạy: Đề Thám- An Cư
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221985 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 04/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên cấp 3
-Nơi dạy: sát Cầu Cái Sơn 
-Thời gian sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221938 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 02/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp nam hoặc nữ đúng chuyên ngành dạy 2 bé lớp 7 và 3
-Nơi dạy: Xô Viết Nghệ Tĩnh
-Thời gian: sx học viên học sáng 8h hoặc tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221920 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 01/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên đúng ngành anh văn
-Nơi dạy: Lý tự trọng
-Thời gian: Thứ 3 và thứ 5
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp